Marka
Marka
ALCAN Hakkında
Referanslar
İletişim
Marka Tescili
Marka Yönetimi
Markalar
Marka ismi
Marka Nedir
Marka Tescil
Marka Sorgulama
Marka Hukuku
Marka Koruma
Marka Stratejileri
Tanınmış Marka
Marka Olmak
Satılık Markalar
Prensiplerimiz
Hizmetlerimiz
Neden ALCAN?
Alcan Marka
Marka Yönetimi

Marka Yönetimi, Marka Yönetim, Marka Yönetimi Nedir Marka Tescili için Tıklayın

Marka isim Önerilerimiz için Tıklayın Yurtdışı Marka Tescilinin Önemi için Tıklayın
Marka Yönetimi, Marka Yönetim, Marka Yönetimi Nedir Marka Stratejileri için Tıklayın Marka Gazetesi'nde Tanıtım için Tıklayın Markalaşmanın Avantajları için Tıklayın

Marka Yönetimi, Marka Yönetim, Marka Yönetimi Nedir Marka Yönetimi
Markalaşma Direnç Potansiyelini Arttırır

İhracata yönelik çalışan ve ara ürün üreten firmaların geleceklerinin markalı ürün üretiminde olup, ağır rekabet koşullarında markalaşma direnç potansiyellerini arttıracaktır. Sanayileşmek için bilim, teknoloji ve inovasyonda yetkinleşmek gerekmektedir.


- Marka Gazetesinde markamı tanıtmak istiyorum -


Marka Yönetimi, Marka Yönetim, Marka Yönetimi Nedir


Marka Yönetimi, Marka Yönetim, Marka Yönetimi Nedir Markanın nihai hedefi, müşterilerin firmanın ürünlerini tercih etmesi, satın aldıkları üründen tatmin olmaları ve aynı markayı tekrar tekrar satın almalarıdır. O halde, marka yönetiminde en önemli faktörlerden biri de müşteriler ile doğru ve etkin bir iletişim kurabilmektir. Yani, marka ile ilgili olarak memnun oldukları yönleri, varsa memnuniyetsizliklerini, beklentilerini ve satın alma ve satın alma sonrası sorunları gibi bilgileri müşterilerden geri bildirim yoluyla edinmeleri ve markalarını yönetirken bunları göz önüne alarak yenilik yapmaları ve iyileştirme yoluna gitmeleri yararlı olacaktır.

Bu açıdan müşterileri ile kurulan ilişkilerin düzenli, programlı ve verimli olması önem taşır. Bir başka deyişle firmalar müşterileriyle olan ilişkilerini yönetmelidirler. Bunun için de müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımını benimsemeli ve uygulamalıdırlar. Marka yaratma ve korumada
hedef pazar çok iyi belirlenmeli, stratejik pazarlama yöntemi uygulanmalıdır. Firmaların pazarlarını bölümlendirmeleri
de hayati önem taşır.

Marka oluşturma ve korumanın öncelikle
üst yönetimin bilinci ve kararlılığı ile sağlanabillir. Ancak, tüm çalışanların
da marka bilincine sahip olması ve bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Her bir çalışan, firmanın markalaşma ve sonrası süreçte aktif rol oynamaktadır. Üst düzey çalışan veya satılan ürünle doğrudan ilgisi olmayan bir çalışan bile, firmanın marka değerini etkileyerek, firma ve ürün markasının başarısını dolaylı olarak azaltabilir veya artırabilir.

Bu bağlamda, her çalışanın markanın başarısından sorumlu olduğu ve firmanın tüm personelinin marka başarısını ortak bir amaç olarak görüp, bu yönde birlikte çalışmalarını sağlayabilmek önemlidir. Bunların yanı sıra, bir markanın başarısı müşterilerin o markadan aldıkları
hizmetin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, çalışanlar markayı müşteriye en iyi aktaracak kişilerdir.”

Marka Yönetimi, Marka Yönetim, Marka Yönetimi Nedir Marka Olmak veya Marka Olmamak

Markanın sadece isim olmadığı yönetilmesi gerektiği günümüzde anlaşılmıştır. Avrupa'nın en temiz denizleri ve en yeni tesisleri ülkemizde ama turizmde hala son dakika ülkesiyiz. İspanya ve Fransa'ya kat kat fazla turist gidiyor. Tekstil öncü sektörümüz ancak hazır giyimde hala fasoncuyuz. Markalarımız ya yabancı rakipleri karşısında geriliyor ya da rakipleri tarafından satın alınıyor. Başarı öykülerimiz var ancak çok kısıtlı.

Temel hata ülkemizde marka olmanın tek koşulunun reklam yapmak ve bunun içinde maddi güç gerektiği inancı. Reklam çok önemli ancak bir araç ama temelde çok daha farklı unsurlar vardır. Marka konumlandırma, marka kişiliği ve markanın ruhu. Markanın başarılı olması için rakiplerinden ayrışması, ve tüketicide net bir şekilde konumlandırılması gerekiyor. Her markanın vaadleri vardır. Bu vaadlerin sunuş şekli teknik bir konu olup uzmanlık ister. Duygular, duygusal yararlar, hedef kitle seçimi, fiyat stratejisi, marka kişiliği gibi unsurların da etkisi vardır.

Markanın temel özelliklerini sürekli değiştirirseniz, kalıcı bir başarı sağlanamaz. Başarı sağlanırsa esas önemli olan markada uzun vadeli istikrarı sağlamaktır. Reklam önemli bir unsur olmasına rağmen markanın temel özelliklerine çalışma yapmadan reklama başlanması markaya zarar verebilir.

Reklam bütçesi olmayan kuruluşlar temel çalışmaları yaparak markalaşma sürecini zamana yayabilirler. Önce ambalaj üzerinde doğru mesaj vermekle başlanır. Kurumda marka bilinci oturtulmalı. Sonra doğru bir dağıtım stratejisi ve satış noktası aktiviteleri. Seçilmiş hedef kitleye dar kapsamlı tanıtım çalışmaları. Büyük bütçeler hemen devreye girmez. Marka doğru yönetilirse  TV reklamı yapacak seviyeye çok hızlı ulaşabilir. Burdaki en büyük risk orijinal fikirlerin taklit edilmesidir ki bu içinde marka koruma ve izleme önem arz eder.

Markalaşma ve imaj oluşturma çok önemlidir. Fiyat politikasının marka imajına uygun olması gerekir. Aşırı düşük fiyat politikası ürünün imajını zedeleyebilir, düşük gelir grubuna hitap eden kardeş marka oluşturulabilir.

Günümüz dünyasında tesadüfen marka oluşturmak çok zor. Ne pazarlar boş, ne de rakipler. Bunun için disiplinli bir çalışma ve doğru marka yönetimi gerekmektedir. Markanın fiziksel yanını oluşturmada birçok yeni araç ortaya çıkmıştır. Yeni pazarlama yöntemleri ve bunu destekleyen bilgi teknolojileri markaların ortaya çıkışında yeni imkanlar sunmuştur. Duygusal markanın bilgi teknolojileriyle desteklenmesi hem zor hemde profesyonel hizmet sunucuları tarafından ele alınması gereken konudur.

Markanın akılda kalıcığı,  rekabet üstünlüğü oluşturmayı sağlar. Müşterinin tanıdığı marka, aklında yer etmiş olandır. Akılda yer eden marka ile edinilecek faydanın yanında duygusal bir bağ da kurmuştur. Ancak faydanın devamlılığı, markanın seçimi ve tescili kadar onun etkin biçimde yönetilmesiyle de ilgilidir.

Yerinde Marka Yönetimi; tüketicinin aklında oluşan imaj ile kısa vadeli satış, karlılık gibi beklentilerle birlikte, uzun vadeli müşteri bağımlılığı ve güvenirlik gibi beklentileri de sağlar. Pazarlama faaliyetlerinde farklı kanallar için farklı stratejiler geliştirilmesi yerine sadece markaya odaklanılarak etkinlik arttırılır. Markaya odaklanmak diğer yandan ürün devamlılığı için önemli olan tutarlılığın da sağlanmasında etkilidir.Tutarlılık marka için can alıcı husulardandır. Marka, tüketici ile ilişkisi ölçüsünde var olduğu için müşteri odaklılığı ön planda tutar. Müşteri odaklılığa yönelen marka yönetimi sürekli müşteri beklentilerine göre ürünleri ve hizmetleri şekillendirir veya ürünler ortaya çıkarır.

Marka yönetiminde ilk faaliyet markanın tüketici zihninde konumlanmasıdır. Konumlandırılan bir marka müşterileri ile kavuşması için yayılma stratejilerini belirlemelidir. Yayılma için ise marka iletişim kanallarının tespiti ve doğru tercihi gerekmektedir. Marka ömrünü etkileyen iletişim doğru inşa edilerek, markaya yapılan yatırım ve getirilere etkisi bakımından devamlı incelenmelidir.

Birçok işletme daha marka vizyonunu ortaya koymadan iletişime geçmektedir. Oysa ki vizyonu ve vizyondan kaynaklanan marka imajı ve müşteri tipi belirlenmemiş bir marka müşterisini etkileyecek faydada bulunamaz. Pazar araştırmaları yöneticilerimiz tarafından gereksiz maliyetler olarak algılanırken yabancı rakipleri bunu defalarca gerçekleştirmektedirler. Doğru oluşturulmuş bir markadan sonra iletişimden bahsedilebilir.Marka yönetiminin sadece iletişimden oluştuğu gibi yanlış bir kanı yanında bunun sadece var olan veya bilinen kanallarla yapılması gerektiğine inanmakta büyük yanlışlıktır.

Marka Yönetimi, Marka Yönetim, Marka Yönetimi Nedir Markanın Yönetiminde Ana Noktalar

Şirketin işbirliği yaptığı firmaların ve müşterilerinin marka algılamaları nelerdir?
Şirkette çalışanların marka algılamaları nelerdir?
Rakip markalarının iletişim stratejileri nelerdir?
Markamızı kullanmayanların marka ile ilgili algılamaları ve düşünceleri nelerdir?
Marka iletişiminin ve mesajlarının gözden geçirilmesi.
Marka ile ilgili bütçe ve yatırımların dağılımının gözden geçirilmesi.
Marka denetimi için ne kadar bir bütçe ayırmalıyız?
Marka hangi ürün kategorisinde rekabet etmekte ve bu kategoride ne kadar marka bulunmaktadır?
Markamızın rakip markalara göre üstün olduğu yönleri?
Markamız nerelerde dağıtılmaktadır?
Markamız nasıl satılmakta ve nasıl satın alınmaktadır?
Markanın müşteri kitlesi kimdir?
Markamız yaşam eğrisinin neresindedir?
Markanın satışı ve satış grafiği nasıldır?

10101010110000001100110010000000100000001100110011000000110011001000100010100000101000001100000010100000111111111000100010000000
MarkaALCAN HakkındaReferanslarİletişim