Marka
Marka
ALCAN Hakkında
Referanslar
İletişim
Alcan Marka

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Patent Tescil, Marka Tescil Belgesi Marka Tescil
     Marka Tescili için Gerekli Belgeler


1.) Şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen bilgileri içeren başvuru formu, (Tarafımızdan hazırlanacaktır)
2.) Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi, (Tarafımızdan hazırlanacaktır)
3.) Logo varsa
 örneği,
4.) Vekaletname, (noter tasdikine gerek yok)
5.) Resmi harç ve hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont,

- Markamı tescil ettirmek istiyorum - Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Patent Tescil, Marka Tescil Belgesi


Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Patent Tescil, Marka Tescil Belgesi Marka Tescil Prosedürü

Marka tescil prosedürünün ilk aşaması; marka örneğinin hazırlanmasıdır. Marka Örneği: Mal yada hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri, logosu veya bunların uygulandığı etiket yada ambalaj örneği.

İkinci aşamada markanın hangi sınıfta tescil edileceği belirlenir. Sınıfı belirlemek için Uluslararası NICE anlaşmasının marka tescil sınıfları kullanılır.

Üçüncü aşamada markanın tescil edilip edilemeyeceğini belirleyen marka araştırması yapılır. Daha önce aynı adla bir marka tescil edilmişse veya bu yönde bir müracaat varsa marka tescili mümkün olmayacağından ve yapılacak masrafların boşa gitmemesi açısından öncelikle marka araştırmasının yapılması şarttır. Marka araştırması bilgisayar kayıtlarımızdan yapılmaktadır. Ön araştırma işlemi sonucunda elde edilen veriler için gerekli görüldüğü taktirde bizden tescil edilebilirlik yorumu alınmalıdır.


Dördüncü aşamada marka sahibinin bilgilerini içeren marka başvuru dilekçesi hazırlanır. Enstitü müracaat edilen markayı herhangi bir engel bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Eğer 556 sayılı kararnamenin 7 ve 8’nci maddeleri açısından bir engel yoksa resmi bültende yayına çıkarır. Markanın bültende yayınlanmasından itibaren 3 aylık bir itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içinde 3. kişiler tarafından herhangi bir itiraz yapılmamışsa marka kesinleşir ve müracaat sahibine marka tescil belgesi verilir. 

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Patent Tescil, Marka Tescil Belgesi Marka Başvuru ve Tescil İşlemleri

Marka tescil başvurusu yapıldığı andan itibaren tescil süresi ortalama olarak 12 - 15 aydır. Bu süre genel olarak başvuru ve Türk Patent Enstitüsü incelemesi, yayın ve tescil aşamalarından oluşur.

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Patent Tescil, Marka Tescil Belgesi Marka Başvuru ve inceleme Aşaması

Marka başvurudan itibaren ortalama 8-9 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce incelenir ve tescil edilebilirlik kriterlerine uyuyorsa markanın yayınına resmi markalar bülteninde karar verir. Markanın Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca ilk değerlendirmesinden sonra tescil edilebilirlik kriterleri bakımından uygun olmayan veya kısmen uygun olmayan bir durum olursa Türk Patent Enstitüsü marka için "red veya kısmi red" kararı verebilir. Bu karara itiraz hakkı vardır.

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Patent Tescil, Marka Tescil Belgesi Marka Yayın Aşaması

Yayınına karar verilen markalar her ay Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markalar bülteninde 3 ay süre ile askıda kalır. Yani yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edilebilir. Türk Patent Enstitüsü bu itirazları markalar kanununa göre değerlendirir ve itirazı kabul edebilir veya etmeyebilir. İtirazların kabul edilmesi halinde başvurulan marka tamamen red olabilir veya başvurulan sınıfların bir kısmı çıkarılabilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde markanın tesciline karar verilir.

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Patent Tescil, Marka Tescil Belgesi Marka Tescil Aşaması

Başvurulan markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra bu durum başvuru sahibine veya vekile bildirilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen tescil ücretinin ödenmesinden sonra ortalama 3 - 4 ay içinde "marka tescil belgesi" alınır.


10101010110000001100110010000000100000001100110011000000110011001000100010100000101000001100000010100000111111111000100010000000
MarkaALCAN HakkındaReferanslarİletişim