Marka
Marka
ALCAN Hakkında
Referanslar
İletişim
Marka Tescili
Marka Yönetimi
Markalar
Marka ismi
Marka Nedir
Marka Tescil
Marka Sorgulama
Marka Hukuku
Marka Koruma
Marka Stratejileri
Tanınmış Marka
Marka Olmak
Satılık Markalar
Prensiplerimiz
Hizmetlerimiz
Neden ALCAN?
Alcan Marka
Marka Nedir

Marka Nedir, Marka Değeri Nedir, Marka Tescili Nedir, Marka Yönetimi Nedir, Marka Hukuku Nedir Marka Tescili için Tıklayın

Marka isim Önerilerimiz için Tıklayın Yurtdışı Marka Tescilinin Önemi için Tıklayın
Marka Nedir, Marka Değeri Nedir, Marka Tescili Nedir, Marka Yönetimi Nedir, Marka Hukuku Nedir Marka Stratejileri için Tıklayın Marka Gazetesi'nde Tanıtım için Tıklayın Markalaşmanın Avantajları için Tıklayın

Marka Nedir, Marka Değeri Nedir, Marka Tescili Nedir, Marka Yönetimi Nedir, Marka Hukuku Nedir Marka Nedir

Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir. 


- Markamı tescil ettirmek istiyorum -
 

Marka Nedir, Marka Değeri Nedir, Marka Tescili Nedir, Marka Yönetimi Nedir, Marka Hukuku Nedir

Marka Nedir, Marka Değeri Nedir, Marka Tescili Nedir, Marka Yönetimi Nedir, Marka Hukuku Nedir Marka Seçimi Neden Önemli ?

Marka olarak tescil edilecek işaretin ayırt edici bir işaret olması gerekmektedir. Aksi halde işaretin tesciline engel olacağı gibi işaret tescil edilse dahi üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetleri piyasada mevcut ürün yada hizmetlerden ayırt etmesi sağlanmış olmayacağından markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacaktır. Bundan dolayı marka tescili için başvuru yapılacak markaların işletmenin orta ve uzun vadeli planları da gözetilerek iyi belirlenmesi gereklidir. 

Marka Nedir, Marka Değeri Nedir, Marka Tescili Nedir, Marka Yönetimi Nedir, Marka Hukuku Nedir Markayı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ?

Marka seçiminde pazarlama stratejisine göre hareket edilmeli ve şu hususlara dikkat edilmeli; üretilecek ürün veya hizmet, rakip markaları, rakiplerin pazar payları, hedef kitle, gelecek dönemle ilgili marka genişletme veya güçlendirme politikaları.

556 sayılı Kararnameye göre koruma sağlamayacak markaların seçimi boşa yapılan yatırımdır. Marka tescilinden önce yapılacak marka analizi için bize danışabilirsiniz.

Seçilen markanın tescili mümkün olsa dahi piyasada özellikle o sektörde kullanılan markalara benzememeli, onların ününden yararlanıp markalaşma yoluna gidilmemelidir, fakat bu yol markalaşma için uygun bir yol değildir. Doğru olan; ürün ve hizmetlerde olduğu gibi isim veya işaretlerde de farklılık oluşturmaktır.

Seçilecek marka eğer Türkiye'de tescil edilecek ve kullanılacaksa öncelikle Türkiye'de marka benzerlik araştırması yapılmalıdır. Marka benzerlik araştırması sonucu benzer markalar varsa tescil edilebilirliliği hakkında bize danışabilirsiniz.

Seçilecek markalar eğer yurt dışında da kullanılacaksa yurt dışı araştırma işlemleri de yapılmalıdır.

Marka araştırma sonucunda yapılan kanun ve uygulamalar açısından analiz etme işleminden sonra tescil imkanı olabilen markalar tescil için başvurulmalıdır.
 


Marka Nedir, Marka Değeri Nedir, Marka Tescili Nedir, Marka Yönetimi Nedir, Marka Hukuku Nedir Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler

Ayırt edici özelliği olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilme imkanı bulunmamaktadır.

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,

Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler de marka olarak tescil edilemez.

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescili de mümkün değildir.

Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi de mümkün değildir.

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemez.

Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil edilemez.

Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer **armalar**, amblemler veya nişanları içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretlerin, dini değer ve sembolleri içeren işaretlerin ve kamu düzenine yada genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olarak tescil edilemez.

Markalarda koruma, yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hazırlanmış müracaatların Türk Patent Enstitüsüne başvurusu yapıldığı tarih, saat ve dakika itibariyle başlar.

10101010110000001100110010000000100000001100110011000000110011001000100010100000101000001100000010100000111111111000100010000000
MarkaALCAN HakkındaReferanslarİletişim